Radonsperre system

Bruk av radonsperre og radonbrønn er et smart og enkelt tiltak for å oppnå et sunt klima.

Categories: ,

Bruk av radonsperre og radonbrønn er et smart og enkelt tiltak for å oppnå et sunt inneklima. Jackon har trygge, gjennomtenkte og dokumenterte løsninger for radonsikring.

I gjeldende byggeforskrifter settes det krav til at bygninger hvor folk oppholder seg skal ha radonsperre mot grunnen og ekstra tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres ved behov. Jackon radonsperre system utgjør en teknisk godkjent løsning som også ivaretar en smidig tilslutning mellom gulv og vegg.

Bruk av Jackon radonsperre system sammen med Jackons øvrige produkter gir et godt, trygt og sunt innemiljø.

  • Trygt inneklima
  • Teknisk godkjent
  • Gjennomtestet system
  • Ingen krav til sertifisering ved montering

Klikk her for tekniske spesifikasjoner

redonsperre Radonsperre system Radonsperre system redonsperre

Kommentarer